W tym roku uczestnicy maszerować będą pod hasłem „My chcemy Boga”. Jest to pierwsze hasło nawiązujące bezpośrednio do religii i wiary. W czasie upadku obyczajów, w czasie dyktatury poprawności politycznej, w czasie bezpardonowej walki z Bogiem, w czasie utopii ogarniającej całą Europę – My Polacy chcemy odwołać się do wartości, które są fundamentem naszej tożsamości, naszego narodu (...) chcemy iść pod sztandarami Boga!
Źródło: marszniepodleglosci.pl