Kolorem czerwonym oznaczono dni, w których odbywają się posiedzenia Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność".

Rozpoczynają się one o godzinie 12:00.