Historia powstania i działalności Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy MPK Spółka z o.o. w Legnicy

Rok 1980

W roku 1980 powstała Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" przy Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Legnica.
Pierwszym Przewodniczącym Komisji Zakładowej został Andrzej Górniak.
W 1981 roku 13 grudnia po wprowadzeniu stanu wojennego została zawieszona działalność Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność".

KADENCJA 1989 - 1992

W dniu 07.02.1989 roku w dzień po rozpoczęciu obrad Okrągłego Stołu zawiązał się Komitet Organizacyjny NSZZ "Solidarność" przy WPK Legnica, którego celem była odbudowa Związku NSZZ "Solidarność" przy WPK Legnica w oddziałach na terenie Legnicy, Lubina i Głogowa.
W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzili :Daszkiewicz Kazimierz, Kaczmarek Mirosław, Laska Mirosław, Werner Bolesław, Teodorowski Stanisław, Myszkowski Krzysztof, Płoskonka Józef, Kolarski Zygmunt, Mokosa Andrzej, Borkowski Ryszard. Działalność Komitetu Organizacyjnego została zakończona z dniem 22 czerwca 1989 roku. W tym dniu przeprowadzono wybory władz związku. Na Zakładowym Zebraniu Członków NSZZ "Solidarność" wybrano skład Komisji Zakładowej, oraz Komisji Rewizyjnej.

o Komisji Zakładowej na lata 1989-1992 zostali wybrani :Daszkiewicz Kazimierz, Słomka Edmund, Boglarski Michał, Kaczmarek Mirosław, Borowicz Tadeusz, Płoskonka Józef, Myszkowski Krzysztof, Garbaliński Rafał, Cudak Piotr, Kolarski Zygmunt, Ornowicz Wojciech, Nalepa Jerzy.
Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani : Mokosa Andrzej, Brzeźiński Józef, Śliwak Bronisław.
Komisja Zakładowa wybrała ze swego grona Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność". W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym Komisji Zakładowej został Edmund Słomka.

KADENCJA 1992 - 1995

W dniu 14 grudnia 1991 roku na Walnym Zakładowym Zebraniu Delegatów NSZZ "Solidarność" przy WPK Legnica wybrano władze Związku na kadencję 1992-1995. W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Komisji Zakładowej został Edmund Słomka.

Do Komisji Zakładowej zostali wybrani : Borowicz Tadeusz, Fafuła Stanisław, Płotecka Barbara, Kaczmarek Mirosław, Dziuba Andrzej, Sztyber Zbigniew, Matusiak Andrzej, Górski Tadeusz, Warpachowska Barbara, Sokołowski Andrzej, Kolarski Zygmunt, Śliwak Bronisław, Boglarski Michał, Laska Mirosław, Pietrusiewicz Leon, Cudak Piotr.
Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani : Bielaczyc Ryszard, Palica Zbigniew, Jarzewicz Zbigniew.

KADENCJA 1995 - 1998

Wybory do władz Związku na kadencję 1995-1998 przeprowadzono na Walnym Zakładowym Zebraniu Delegatów w dniu 20 02 1995r. Przewodniczącym Komisji Zakładowej został wybrany ponownie Edmund Słomka.

W skład Komisji Zakładowej zostali wybrani : Kaczmarek Mirosław, Sawina Stanisław, Górski Tadeusz, Borowicz Tadeusz, Palica Zbigniew, Jarzewicz Zbigniew, Maczuba Janusz, Janik Józef, Anczyk Zdzisław, Wegner Piotr, Laska Mirosław, Boglarski Michał, Daszkiewicz Kazimierz, Płotecka Barbara, Fafuła Stanisław.
Do Komisji Rweizyjnej zostali wybrani : Garbaliński Rafał, Walenda Robert, Stankiewicz Bogdan, Kolarski Zygmunt, Cudak Piotr.

W 1996 roku w wyniku przekształcenia na bazie WPK Legnica utworzono Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. w Legnicy. Komisja Zakładowa zmieniła nazwę na Komisję Zakładową NSZZ "Solidarność" przy MPK Spółka z o.o. w Legnicy.

KADENCJA 1998 - 2002

Wybory do władz Związku kadencji 1998-2002 przeprowadzono na Walnym Zakładowym Zebraniu Delegatów NSZZ "Solidarność" przy MPK Spółka z o.o. w Legnicy, w dniu 19.02.1998 roku.
Przewodniczącym Komisji Zakładowej został wybrany Piotr Wegner.

W skład Komisji Zakładowej zostali wybrani : Leszek Buzdygan, Albin Ornowicz, Michał Boglarski,Ryszrd Halter, Jerzy Nalepa, Czesław Rymszo, Wiesława Zawalska, Tadeusz Górski, Julian Ćiwiński, Kazimierz Dwojak, Mirosław Bybel, Zbigniew Palica, Stanisław Sawina, Wacław Wiatrów, Mirosław Kaczmarek, Wojciech Ornowicz.
Do Komisji Rewizyjnej wybrano : Tadeusz Krzywdziński, Janusz Ilnicki, Anna Miter, Piotr Zbroniec.

W dniu 22.09.1999 Na I Sesji Zwyczajnej Zakładowego Walnego Zebrania Delegatów przeprowadzono wybory uzupełniające do Komisji Zakładowej. W wyniku przeprowadzonych wyborów członkiem Komisji Zakładowej został Artur Mały.

KADENCJA 2002 - 2006

Walne Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" przy MPK Spółka z o.o. w Legnicy odbyło się w dniu 19.02.2002 roku.
W wyniku tajnych wyborów Przewodniczącym Komisji Zakładowej został Piotr Wegner.

W skład Komisji Zakładowej wybrano : Boglarski Michał, Buzdygan Leszek, Ciwiński Julian, Laska Mirosław, Mały Artur, Palica Zbigniew,Szwed Wiesław, Teodorowski Stanisław.

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani : Amlicki Wojciech, Ilnicki Janusz, Nalepa Jerzy, Rymszo Czesław, Trofiniak Artur.

2002


KADENCJA 2006 - 2010

Walne Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" przy MPK Spółka z o.o. w Legnicy odbyło się w dniu 04.02.2006 roku W wyniku tajnych wyborów Przewodniczącym Komisji Zakładowej został Piotr Wegner.

W skład Komisji Zakładowej zostali wybrani: Amlicki Wojciech, Boglarski Michał, Buzdygan Leszek, Ciwiński Julian, Fafuła Stanisław, Hano Krzysztof, Ilnicki Janusz, Laska Mirosław, Marzec Zbigniew, Skopiński Jarosław, Teodorowski Stanisław, Trofiniak Artur.

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Kiwak Dariusz, Rymszo Czesław, Sokołowski Andrzej, Wierzbicki Zbigniew.

Delegatem na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe został wybrany Piotr Wegner.

2006


KADENCJA 2010 - 2014

Walne Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" przy MPK Spółka z o.o. w Legnicy odbyło się w dniu 06.02.2010 roku W wyniku tajnych wyborów Przewodniczącym Komisji Zakładowej został Piotr Wegner

W skład Komisji Zakładowej zostali wybrani: Adamczyk Grzegorz, Boglarski Michał, Buzdygan Leszek, Fafuła Stanisław, Laska Mirosław, Ornowicz Albin, Przyszczepowski Artur, Skopiński Jarosław, Teodorowski Stanisław, Trofiniak Artur.
Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Jarząb Wiesław, Popowczak Włodzimierz, Wierzbicki Zbigniew, Zieleniewski Zbigniew.

Delegatem na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe został wybrany Piotr Wegner.

Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" przy Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Spółka z o.o. w Legnicy jest zarejestrowana przy Zarządzie Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ"Solidarność" pod numerem 1007.

2010


KADENCJA 2014 - 2018

Walne Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" w MPK Spółka z o.o. w Legnicy odbyło się w dniu 23.11.2013 roku

W wyniku tajnych wyborów Przewodniczącym Komisji Zakładowej został Piotr Wegner

W skład Komisji Zakładowej zostali wybrani:Adamczyk Grzegorz, Balkiewicz Henryk, Boglarski Michał, Borek Mirosław, Buzdygan Leszek, Fafuła Stanisław, Jankowski Rafał, Laska Mirosław, Mirowska Barbara, Ornowicz Albin, Parnacka Beata, Skopiński Jarosław, Stręk Roman, Trofiniak Artur, Wierzbicki Zbigniew.
Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Budniak Łukasz, Jarząb Wiesław, Krześliński Rafał, Masztalerz Jan, Najduk Joanna.

Delegatem na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe został wybrany Piotr Wegner.

Na Zakładowym Zebraniu Delegatów NSZZ Solidarność w MPK Legnica w dniu 25.07.2014 dokonano wyboru Przewodniczącego Komisji Zakładowej w MPK Legnica. W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Komisji Zakładowej został kol. Michał Boglarski. Dotychczasowy Przewodniczący KZ Piotr Wegner, złożył rezygnację z pełnienia funkcji ze względu na to, że został wybrany na funkcję z-cy przewodniczącego Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ Solidarność. Uzupełniono skład Komisji Zakładowej. w wyniku tajnego głosowania członkiem KZ został wybrany Piotr Wegner.

2014KADENCJA 2018 - 2022

Walne Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" w MPK Spółka z o.o. w Legnicy odbyło się w dniu 17.02.2018 roku

W wyniku tajnych wyborów Przewodniczącym Komisji Zakładowej został Leszek Buzdygan.

17 lutego 2018 r. odbyło się Zakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o. o. w Legnicy. Na przewodniczącego Komisji Zakładowej wybrano Leszka Buzdygana (na zdjęciu). Ponadto w skład Komisji weszli: Henryk Balkiewicz, Mirosław Borek, Joanna Budzan, Rafał Krześliński, Barbara Mirowska, Mirosław Miter, Albin Ornowicz, Beata Parnacka, Roman Stręk, Stanisław Śliwiński, Piotr Wegner, Zbigniew Wierzbicki.

W skład Zakładowej Komisji Rewizyjnej weszli: Grzegorz Adamczyk, Zygmunt Biernat, Anna Miter, Artur Trofiniak.

Delegatem na IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” został Piotr Wegner.

Członkowie Komisji Rewizyjnej, na pierwszym posiedzeniu po wyborze, wybrała Annę Miter na przewodniczącą ZKR.
Regionalną Komisję Wyborczą reprezentowała Ewa Kosiorowska.

2018