Wybory: NSZZ „Solidarność” w MPK sp. z o.o. w Legnicy na kadencję 2018 – 2022.

Ogłoszenie

W dniu 21. 12. 2017 r. na Zebraniu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” powołano Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów w Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Legnicy na kadencję 2018 – 2022.

Utworzono trzy okręgi wyborcze.
OKRĘG WYBORCZY NR.1 - kierowcy autobusów, dyspozytorzy.
OKRĘG WYBORCZY NR.2 – warsztaty, stacja diagnostyczna, mistrzowie.
OKRĘG WYBORCZY NR.3 – administracja,emeryci.

Kandydatów na Zakładowe Zebranie Delegatów można zgłaszać pisemnie do 15.01. 2018 r.
Zgłoszenia przyjmują członkowie Komisji Wyborczej. Pisemne zgłoszenie kandydata powinno zawierać dane osobowe kandydata( imię i nazwisko) podpis zgłaszającego członka Związku, oraz zgodę kandydata na kandydowanie. Karty zgłoszeń kandydatów można pobrać u członków Komisji Wyborczej.

Ustalono, że wybory delegatów na Zakładowe Zebranie Delegatów odbędą się poza zebraniem (wybory z urną) w dniu 26 stycznia 2018 (I tura). 31 stycznia II tura (jeżeli zaistnieje taka potrzeba).