17 lutego 2018 r. odbyło się Zakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o. o. w Legnicy. Na przewodniczącego Komisji Zakładowej wybrano Leszka Buzdygana. Ponadto w skład Komisji weszli: Henryk Balkiewicz, Mirosław Borek, Joanna Budzan, Rafał Krześliński, Barbara Mirowska, Mirosław Miter, Albin Ornowicz, Beata Parnacka, Roman Stręk, Stanisław Śliwiński, Piotr Wegner, Zbigniew Wierzbicki.

W skład Zakładowej Komisji Rewizyjnej weszli: Grzegorz Adamczyk, Zygmunt Biernat, Anna Miter, Artur Trofiniak.

Delegatem na IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” został Piotr Wegner.

Członkowie Komisji Rewizyjnej, na pierwszym posiedzeniu po wyborze, wybrała Annę Miter na przewodniczącą ZKR.
Regionalną Komisję Wyborczą reprezentowała Ewa Kosiorowska.