APEL

My niżej podpisani pracownicy spółki MPK zwracamy się do Pana Prezesa z apelem o przywrócenie kiosku, na dotychczasowych zasadach, na których funkcjonował do chwili przejścia pani Teresy na emeryturę.
Petycję podpisało 123 pracowników.