VI Zawody Wędkarskie o Puchar Zarządu Regionu

4 czerwca na stawach „Dzikowiec” w Dębnie odbyły się VI Zawody Wędkarskie o Puchar Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna reprezentująca Organizację Zakładową NSZZ „Solidarność” w Härter Technika Wytłaczania Sp. z o. o. Sp. k. w Legnicy, drugie – reprezentująca Organizację Zakładową NSZZ „Solidarność” w WPEC w Legnicy S.A. Na trzecim uplasowała się drużyna z Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność” w Zakładach Górniczych „Rudna” O/KGHM Polska Miedź S.A.

Nagroda za największą złowioną rybę przypadła Grzegorzowi Hanuli z PBK „PeBeKa” S.A. w Lubinie, a za najmniejszą rybę – Jerzemu Grelukowi z MPK Sp. z o. o. w Legnicy. Nagrody i puchary, w imieniu Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”, wręczył jego przewodniczący Bogdan Orłowski.W zawodach wzięło udział 15 drużyn z organizacji zrzeszonych w Regionie z następujących firm: MPK Sp. z o. o. w Legnicy, Winkelmann Sp. z o. o. w Legnicy, WPEC w Legnicy S.A., PBK „PeBeKa” S.A. w Lubinie, Härter Technika Wytłaczania Sp. z o. o. Sp. K. w Legnicy, PKP CARGO S.A. DZS Oddział Legnica, KGHM Zanam Sp. z o.o. w Polkowicach, Faurecia Legnica S.A. w Legnicy, MPWiK Sp. z o. o. w Lubinie, ZG „Rudna” i ZG „Lubin” O/KGHM Polska Miedź S.A., Energetyka Sp. z o. o. w Lubinie, Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach i Nadleśnictwo Legnica.