APEL!!!

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” zwraca się z apelem
do wszystkich członków i sympatyków NSZZ „Solidarność”
aby w najblizszych wyborach
na Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy, które odbdą się 02.06.2016r. zagłosowali
na
ALBINA ORNOWICZA
kandydata złoszonego i popieranego przez NSZZ „Solidarność”.