Notatka z posiedzenia Komisji Zakładowej z dnia 21.04.2016r.

  1. Zebranie otworzył Przewodniczący Komisji Zakładowej Michał Boglarski.
  2. Jednogłośnie zatwierdzono porządek obrad. ( 13 osób za).
  3. Zatwierdzono protokół Komisji Zakładowej z dnia 17.03.2016 r. (12 osób za), 1 wstrzymała się.
  4. Przewodniczący Michał Boglarski przedstawił informacje z prac Prezydium.
  5. Przyjęto Uchwałę w sprawie przyjęcia nowego członka do naszego związku.
  6. Komisja Zakładowa wybrała członków naszego Związku do Komisji Wyborczej na wybory Społecznego Inspektora Pracy w naszej firmie. Wybory odbędą się 02.06.2016r. Komisja Zakładowa jednomyślnie postanowiła zgłosić na stanowisko SIP Albina Ornowicza.
  7. Ustalono termin wycieczki organizowanej przez nasz Związek na 21-22.06.2016r.
  8. Jak co roku Komisja Zakładowa zorganizuje imprezę „Powitanie Lata” która odbędzie się 18.06.2016r.
  9. W sprawach różnych poruszono ogólną sytuację w firmie i w związku.