Notatka z posiedzenia Komisji Zakładowej z dnia 17.03.2016r.

  1. Posiedzenie KZ otworzył Przewodniczący Związku Zawodowego, przedstawił zebranym informację z prac Prezydium Komisji Zakładowej pomiędzy posiedzeniami.
  2. Przyjęto Uchwałę w sprawie preliminarza budżetowego na 2016 rok.
  3. Przyznano zapomogę członkowi związku.
  4. W sprawach różnych poruszono ogólną sytuację w firmie i w związku. Odbyła się dyskusja na temat wynagrodzeń w Przedsiębiorstwie.