Notatka z posiedzenia Komisji Zakładowej z dnia 18.02.2016r.

  1. Posiedzenie KZ otworzył Przewodniczący Związku Zawodowego, przedstawił zebranym informację z prac Prezydium Komisji Zakładowej pomiędzy posiedzeniami.
  2. Komisja Zakładowa przyjęła sprawozdanie finansowe za 2015r. Przyjęto uchwałę w sprawie rozliczenia wyniku finansowego za 2015r.
  3. Następnie Pan Prezes Zdzisław Bakinowski przedstawił sytuację finansową spółki oraz plan inwestycyjny na 2016r.