Notatka z posiedzenia Komisji Zakładowej z dnia 21.01.2016r.

  1. Przewodniczący Komisji Zakładowej przedstawił zebranym informację z prac Prezydium Komisji Zakładowej pomiędzy posiedzeniami.
    Prezydium podjęło decyzję o dofinansowaniu Klubu Honorowych Dawców Krwi przy MPK oraz przyznano zapomogę statutową członkowi związku.
  2. Poruszono temat podwyżek płac w 2016r.
  3. Poruszono bieżące sprawy dotycące Związku