Notatka z posiedzenia Komisji Zakładowej z dnia 17.12.2015r.

  1. W posiedzeniu KZ w dniu 17.12.2015r. wziął udział Przewodniczący Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe Bogdan Orłowski, który zabierając głos przedstawił bieżącą sytuację w regionie oraz założenia czekające Związek w 2016 roku.
  2. Rozpatrzono podanie o zapomogę.
  3. Na zakończenie zebrania uczestnicy połamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2016.