Notatka z posiedzenia Komisji Zakładowej z dnia 19.11.2015r.

  1. Komisja Zakładowa rozpatrzyła podanie o zapomogę od członka związku.
  2. Przyjęło uchwałą nowego członka związku.
  3. Skierowano pismo do pracodawcy z zapytaniem o plany wynagrodzeń w Przedsiębiorstwie. W piśmie przedstawiono również oczekiwania Pracowników.
  4. Pożegnano Andrzeja, członka związku ,który odszedł na emeryturę.