Notatka z posiedzenia Komisji Zakładowej z dnia 22.10.2015r.

  1. Na posiedzeniu K.Z. w dniu 22.10.2015r. K.Z. postanowiła odwołać członka Prezydium Komisji Zakładowej, zastępcę przewodniczącego, skarbnika Mirosława Laskę.
  2. K.Z. powołała Beatę Parnacką na członka Prezydium K.Z. ­ skarbnik.
  3. Przyjęto uchwałą nowych członków związku.
  4. Udzielono zapomogi członkowi związku
  5. Podjęto uchwałę o skierowanie do Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe pisma w sprawie dofinansowania leczenia kolegi.
  6. W sprawach różnych poruszono sytuację wynagrodzeń pracowników w firmie,