Notatka z posiedzenia Komisji Zakładowej z dnia 20.08.2015 r.

Przewodniczący KZ Michał Boglarski przedstawił zebranym informację z prac Prezydium Komisji Zakładowej pomiędzy posiedzeniami.

Komisja podjęła uchwałę w sprawie dopłaty do festynu, który odbędzie się na kąpielisku Kormoran.

Omówiono sposób pomocy członkom Związku. Podjęto decyzję o zwróćenie się do Związku Zawodowego Regionu Zagłębia Miedziowego w celu uzyskania pomocy finansowej.

Komisja Zakładowa ustaliła, że impreza Pożegnanie Lata odbędzie się 3 października.

W sprawach różnych omówiono bieżące sprawy Związku i Przedsiębiorstwa.