Notatka z posiedzenia Komisji Zakładowej w dniu 20.11.2014

Przewodniczący poinformował zebranych o podjętych decyzjach Prezydium Związku pomiędzy zebraniami Komisji Zakładowej. Na zebranie przybył Prezes Zdzisław Bakinowski, który przedstawił zebranym sytuację finansową spółki, plany inwestycyjne oraz planowany wzrost wynagrodzenia na rok 2015.

W sprawach różnych kolega Artur Trofiniak – członek Rady Pracowników poinformował o wyborze przewodniczącego Rady Pracowników, którym został Rafał Mroczka.