Notatka z posiedzenia Komisji Zakładowej w dniu 18.09.2014

Komisja podjęła uchwały w sprawie przyznania zapomogi bezzwrotnej i przyjęcia nowych członków związku. Podjęto również uchwałę o pokryciu kosztów wyjazdu na pielgrzymkę do Częstochowy dla członka związku wraz z członkiem rodziny.

Przewodniczący Komisji Michał Boglarski poinformował członków Komisji o pracach Prezydium Komisji Zakładowej pomiędzy posiedzeniami Komisji Zakładowej.

Członek Rady Nadzorczej Łukasz Wereszczyński przedstawił zebranym informację z prac Rady Nadzorczej MPK Legnica.

Członek Komisji Zakładawej – księgowa Związku Barbara Mirowska przedstawiła zebranym informację finansową za I półrocze 2014 r.

Przewodniczący Komisji Zakładowej poinformował o zbliżających się wyborach do Rady Pracowników. Wyłoniono członków Komisji Wyborczej.

Przewodniczący Komisji Michał Boglarski podziękował w imieniu Komisji Zakładowej odchodzącemu na emeryturę Zbigniewowi Marcowi.

W sprawach różnych poruszono bieżące sprawy w firmie i w związku.