Michał Boglarski Przewodniczącym Komisji Zakładowej

Na Zakładowym Zebraniu Delegatów NSZZ Solidarność w MPK Legnica dokonano wyboru Przewodniczącego Komisji Zakładowej w MPK Legnica. W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Komisji Zakładowej został kol. Michał Boglarski. Dotychczasowy Przewodniczący KZ Piotr Wegner, złożył rezygnację z pełnienia funkcji ze względu na to, że został wybrany na funkcję z-cy przewodniczącego Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ Solidarność.
Uzupełniono skład Komisji Zakładowej. w wyniku tajnego głosowania członkiem KZ został wybrany Piotr Wegner. Delegaci pożegnali pełniącego od 1998 roku funkcję przewodniczącego KZ Piotra Wegnera w wręczyli mu torta wraz upominkiem. Wzruszony Piotr Wegner podziękował wszystkim za pamięć i dotychczasową współpracę. Powiedział, że będzie pomagał i doradzał organizacji zakładowej jak tylko będzie mógł.