Notatka z posiedzenia Komisji Zakładowej w dniu 18.06.2014

Na zebraniu Komisji Zakładowej w dniu 18.06.2014 Przewodniczący KZ Piotr Wegner poinformował zebranych o przygotowaniach do imprezy "Powitanie Lata" organizowanej przez Komisję Zakładową. W czasie imprezy odbędzie się pożegnanie odchodzącego na emeryturę członka związku Zbigniewa Marca.

Komisja podjęła uchwały w sprawie przyjęcia nowego członka związku.

Przewodniczący Komisji Piotr Wegner poinformował członków Komisji o pracach Prezydium Komisji Zakładowej pomiędzy posiedzeniami Komisji Zakładowej.

W sprawach różnych poruszono bieżące sprawy w firmie i w związku.