Notatka z posiedzenia Komisji Zakładowej w dniu 19.12.2013

19 grudnia 2013 roku odbyło się ostatnie w tym roku zebranie zebranie Komisji Zakładowej. W spotkaniu uczestniczył Prezes Zarządu MPK Pan Zdzisław Bakinowski, który przedstawił sytuację finansowa spółki oraz plany na przyszły rok 2014. Przewodniczący Komisji Piotr Wegner spytał o podwyżkę wynagrodzeń w 2014 roku dla pracowników MPK. Prezes zaproponował rozmowy w tym temacie po przetargu na linie autobusowe ogłoszonym przez miasto. Członkowie Komisji przedstawili Prezesowi sprawy które nurtują pracowników min. czasy przejazdów na niektórych liniach, brak dostępu do toalet dla kierowców autobusów po zamknięciu punktu na ul. Iwaszkiewicza.

Przewodniczący Komisji Piotr Wegner poinformował zebranych czym zajmowało się Prezydium Komisji Zakładowej w czasie pomiędzy posiedzeniami Komisji Zakładowej.

Członek Rady Nadzorczej Łukasz Wereszczyński omówił ostatnie posiedzenie Rady Nadzorczej i sprawy jakimi zajmowała się Rada Nadzorcza.

W sprawach różnych poruszono bieżące sprawy w firmie i w związku.

Komisja Zakładowa postanowiła napisać pismo do Zarządu spółki w sprawie werefikacji niektórych rozkładów jazdy tzw. kursówek oraz spraw socjalno-bytowych na niektórych liniach.

Na zakończenie wszyscy złożyli sobie życzenia z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia i podzielili się opłatkiem.