Wybory na kadencję 2014-2018

W dniu 23.11.2013 odbyły się wybory do władz NSZZ "Solidarność" w MPK Legnica. Zgodnie z porządkiem obrad na Przewodniczącego zebrania wybrano kolegę Piotra Wegnera. Nad komisją skrutacyjną czuwał Jerzy Morawski z-ca przewodniczącego Zarządu Regionu zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" w wyniku wcześniejszych wyborów wybrano 21 delegatów którzy uczestniczyli w Zakładowym Zebraniu Delegatów. Zgodnie z porządkiem obrad przyjęto cztery uchwały o liczebności Komisji Zakładowej, Rewizyjnej , o powołaniu Prezydium, i ilości tur głosowania.

W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Komisji Zakładowej na kadencję 2014-2018 został Piotr Wegner.

W Wyniku tajnego głosowania na członków Komisji Zakładowej wybrano następujące osoby: Adamczyk Grzegorz, Balkiewicz Henryk, Boglarski Michał, Borek Mirosław, Buzdygan Leszek, Fafuła Stanisław, Jankowski Rafał, Laska Mirosław, Mirowska Barbara, Ornowicz Albin, Parnacka Beata, Skopiński Jarosław, Stręk Roman, Trofiniak Artur, Wierzbicki Zbigniew.

W Wyniku tajnego głosowania na członków Komisji Rewizyjnej wybrano następujące osoby: Budniak Łukasz, Jarząb Wiesław, Krześliński Rafał, Masztalerz Jan, Najduk Joanna

W Wyniku tajnego głosowania delegatem na WZD Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ Solidarność został wybrany kolega Piotr Wegner