Notatka z posiedzenia Komisji Zakładowej w dniu 21.11.2013

Ostatnie zebraniu Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" tej kadencji odbyło się w dniu 21.11.2013r. Przewodniczący Komisji Zakładowej Piotr Wegner przedstawił zebranym wyniki wyborów Delegatów w okręgach na Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność w MPK Legnica.Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność w MPK Legnica odbędzie się 23.11.2013r. o godz. 9:00

Przewodniczący KZ poinformował zebranych , że w dniach 11 i 12 grudnia odwiedzi nasz region Donald Tusk. Jego pomnik zawita do naszego regionu i w tych dniach planowany jest happening z jego udziałem.

Piotr Wegner poinformował że 16 grudnia br. o godz. 12:00 odbędzie się spotkanie opłatkowe w regionie NSZZ Solidarność Zagłębie Miedziowe .

Komisja Zakładowa pożegnała odchodzącego na emeryturę po 44 latach pracy w MPK Legnica członka naszego związku Bronisława Śliwaka. Przewodniczący Komisji Zakładowej podziękował młodemu emerytowi za wieloletnią przynależność do NSZZ Solidarność i wręczył w imieniu kz drobny upominek.

W sprawach różnych poruszono bieżące sprawy w firmie i w związku.