Notatka z posiedzenia Komisji Zakładowej w dniu 24.10.2013

Na zebraniu Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w dniu 24.10.2013 został przyjęty kalendarz wyborczy na kadencję 2014 - 2018. Komisja Zakładowa przyjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia wyborów w Związku.

Przewodniczący Komisji Zakładowej Piotr Wegner przedstawił zebranym czym zajmowało się Prezydium Komisji Zakładowej.

Członek Rady Nadzorczej z wyboru załogi Łukasz Wereszczyński przedstawił członkom Komisji Zakładowej, czym zajmowała się Rada Nadzorcza na ostatnich dwóch posiedzeniach. Członkowie Komisji wysłuchali informacji i zadawali pytania, na które otrzymali wyczerpujące informacje.

Omówiono udział w manifestacji kończącej Ogólnopolskie Dni Protestu w Warszawie. W manifestacji uczestniczyło kilkunastu przedstawicieli naszej Organizacji Zakładowej.

Piotr Wegner przedstawił informację z organizacji imprezy "Pożegnanie lata", która odbyła się 21 września 2013 roku w miejscowości Spalona.

W sprawach różnych poruszono bieżące sprawy w firmie i w związku.