Dzień Kobiet

Więcej »

32 Pielgrzymka ludzi pracy

Więcej »

Powitanie lata

Więcej »

Wycieczka do Kletna

Więcej»

XXX rocznica męczeńskiej Bł. ks. Popiełuszki

Więcej »

Rok 2014


Uchwała nr 1/2014

Na WZZD NSZZ "Solidarność" w MPK Legnica podjęto uchwałę nr 1/2014 w sprawie zmian w naliczaniu składki członkowskiej. Miesięczna składka członkowska wynosić będzie 0,82%. Więcej »

20.11.2014: Zebranie Komisji Zakładowej

W dniu 20.11.2014 odbyło się zebranie Komisji Zakładowej. Przewodniczący poinformował zebranych o podjętych decyzjach Prezydium Związku pomiędzy zebraniami Komisji Zakładowej. Na zebranie przybył Prezes Zdzisław Bakinowski. Więcej »

Spotkanie integracyjne dla liderów związkowych

W Restauracji Parnasik zorganizowane zostało spotkanie integracyjne dla liderów związkowych. Był obiad i wspólne biesiadowanie. Powodem spotkania była kolejna rocznica powstania Regionu Zagłębie Miedziowe. Więcej »

Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy

W dniach 20 i 21 września odbyła się na Jasnej Górze 32 ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy. Przed niedzielną mszą świętą przewodniczący KK Piotr Duda. Więcej »

18.09.2014: Zebranie Komisji Zakładowej

Na zebraniu KZ w dniu 18.09.2014 podjęto uchwałę o pokryciu kosztów wyjazdu na pielgrzymkę do Częstochowy dla członka związku wraz z członkiem rodziny. Więcej »

Maraton Solidarności

Triumfatorem tegorocznego Polpharma Maratonu Solidarności został Joel Maina Mwangi z Kenii. Region zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" reprezentowali członkowie naszej Organizacji Zakładowej Krzysztof Furtak i Henryk Balkiewicz Więcej »

Wybory Przewodniczącego Komisji Zakładowej

Na Zakładowym Zebraniu Delegatów NSZZ Solidarność w MPK Legnica dokonano wyboru Przewodniczącego Komisji Zakładowej w MPK Legnica. Więcej »

18.06.2014: Zebranie Komisji Zakładowej

Na zebraniu Komisji Zakładowej w dniu 18.06.2014 Przewodniczący KZ Piotr Wegner poinformował zebranych o przygotowaniach do imprezy "Powitanie Lata" organizowanej przez Komisję. Więcej »