Ogólnopolskie dni protestu w Warszawie

Więcej »

Duda w Legnicy

Więcej »

Dzień Kobiet

Więcej »

Powitanie lata.

Więcej »


Rok 2013


22.08.2013: Zebranie Komisji Zakładowej

Na zebraniu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w dniu 22.08.2013 została przedstawiona członkom KZ informacja o sytuacji finansowej naszej Organizacji Zakładowej. Informację przedstawiła kol. Basia Mirowska. Więcej »

20.06.2013: Zebranie Komisji Zakładowej

W dniu 20.06.2013 na zebraniu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Przewodniczący Komisji Piotr Wegner poinformował członków Komisji Zakładowej o przeprowadzonym. Więcej »

Referendum przeciwko zmianom w prawie pracy

Wyniki referendum sondażowego przeciwko zmianom w prawie pracy przeprowadzone przez Organizację Zakładową NSZZ „ Solidarność” w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o.o w Legnicy. Więcej »

23.05.2013: Zebranie Komisji Zakładowej

Na zebraniu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w dniu 23.05.2013 r. Przewodniczący Komisji Piotr Wegner poinformował członków Komisji Zakładowej o redukcji zatrudnienia w MPK Legnica. Więcej »

Protestowało w środę pod fabryką ADO w LSSE

Ponad dwustu związkowców NSZZ „Solidarność” z Legnicy, Głogowa, Lubina, Polkowic, Jawora i Złotoryi protestowało w środę pod fabryką ADO w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Więcej »

18.04.2013: Zebranie Komisji Zakładowej

Powitanie lata 2013 odbędzie się w sobotę 22 czerwca br. Taką decyzję podjęła Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" przy MPK Legnica na zebraniu w dniu 18.04.2013. Więcej »

21.03.2013: Zebranie Komisji Zakładowej

W dniu 21.03.2013 odbyło się zebranie Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy MPK Legnica. Przewodniczący Piotr Wegner poinformował członków Komisji Zakładowej, że od 01 marca nastąpi wzrost wynagrodzenia 100zł brutto na jednego. Więcej »

Spotkanie w legnickiej katedrze

W legnickiej katedrze przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotr Duda oraz przewodniczący Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" Bogdan Orłowski wręczyli księdzu prałatowi Zbigniewowi Dołhaniowi odznaczenia Zasłużony dla NSZZ "Solidarność". Więcej »

21.02.2013: Zebranie Komisji Zakładowej

Na zebranie Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy MPK Legnica w dniu 21.02.2013 został zaproszony Zarząd MPK Legnica. tematem spotkania była podwyżka wynagrodzeń dla Pracowników MPK Legnica. Przewodniczący Komisji Zakładowej Piotr Wegner poinformował Zarząd, że pracownicy oczekują podwyżki wynagrodzeń. Więcej »

24.01.2013: Zebranie Komisji Zakładowej

W dniu 24.01.2013 roku odbyło się zebranie Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy MPK Legnica. Przewodniczący Komisji Piotr Wegner poinformował zebranych że w dniu 18 lutego nastąpi wizyta Przewodniczącego Komisji Krajowej. Więcej »

[1] [2]